این یک سایت نیست.

می‌فهمی چی می‌گم

ورود/ ثبت‌نام
آدام مرادی | بلوک 11

سکون

دوره‌ی سکون
سکون آدام مرادی | بلوک 11
9/990/000
ثبت‌نام و شروع آموزش

2239 دانشجو

سطح عمومی

7 ساعت

7 قسمت

پیش‌نیاز: ندارد

آدام مرادی

قدم اول شکر گذاری حقیقی
قدم دوم صبر و انتظار
قدم سوم نوشخوار ذهنی
قدم چهارم خودتشویقی
قدم پنجم رنج و بخشش
قدم ششم خلق آرامش
قدم هفتم ثروت آفرینی
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
‎ریال ۹۹٬۹۰۰٬۰۰۰
شروع کنید

ماتریکس رو بشناس و ازش برای خودت استفاده کن

سکون آدام مرادی | بلوک 11

دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره مناسب افرادیست که...

دوره مناسب چه کسانی نیست؟

چه چیزهایی در این دروه یاد میگیرید؟

بعد از دوره‌ی سکون یاد میگیرید که...

::: دوره‌های آموزشی :::
سطح مبتدی
سطح عمومی